เตรียมเงิน500ล.ปล่อยกู้ช่วยน้ำท่วม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท เปิดโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 59 เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายจังหวัด ทั้งที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ผ่าน 2 มาตรการ กำหนดวงเงินให้กู้ต่อรายไว้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 หลักประกัน โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นลูกหนี้เดิมของ ธอส. หรือลูกค้าใหม่ ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส และได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัย โดยสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.59

Continue reading “เตรียมเงิน500ล.ปล่อยกู้ช่วยน้ำท่วม”

แอ่งน้ำหูแร่ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัด มีลักษณะเป็นคลองน้ำขนาดใหญ่ ที่มีน้ำค่อนข้างใสสะอาด บริเวณพื้นคลองเป็นทรายและโขดหิน และที่สำคัญ บริเวณน้ำลึกยังเหมาะสำหรับ การพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำได้อีกด้วย โดยต้นน้ำของคลองหูแร่แห่งนี้ คือ ป่าใหญ่แห่งเทือกเขาบรรทัด บริเวณอำเภอตะโหมดและอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อเดินทางมาถึงแล้ว

Continue reading “แอ่งน้ำหูแร่ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ”

เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา

ภาคีเครือข่าย สสส. จัด หลักสูตรเตรียมพร้อม เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทีมงานขับไปคุยไป เที่ยวทั่วไทยกับรณชิต อาสาโดยบำเพ็ญ ผดุงกิจ รับบัตรเชิญจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยการประสานงานของ ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ สีอ่อน ให้ไปเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อป้องกันเตือนภัยและฟื้นฟู ชุมชนในภาวะวิกฤติ (Crisis Management and Survival Camp (CMS ปีที่ 3)”

Continue reading “เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา”